Zespół

Nasze działania ukierunkowane są na:

 • pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami edukacyjnymi
 • pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie
 • wsparciem Rodziców
 • pomoc psychologiczna
 • terapia uzależnień młodzieży, osób dorosłych
 • terapia osób współuzależnionych

Serdecznie zapraszamy!

Nasz Zespół Specjalistów:

KATARZYNA TARASIUK

 • psycholog
 • terapeuta w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • sensomotoryka
 • trener grupowy treningu zastępowania agresji (ART)
IWONA KRUCZYŃSKA

 • logopeda
 • neurologopeda
 • specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej
 • terapia ręki
dr ALDONA KOCYŁA- ŁUKASIEWICZ

 • logopeda
 • terapeuta metody Johansena JISA (Provider JISA)
 • diagnosta i terapeuta dysleksji rozwojowej
 • dodatkowe kwalifikacje: alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się (AAC)
  i komunikacji alternatywnej PECS
 • urlop!!!
ANNA WILCZYŃSKA

 • fizjoterapeuta
 • rehabilitacja dzieci i młodzieży
 • instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia
 • pedagog specjalny
EWELINA IZDEBSKA

 • psycholog
 • terapeuta w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • trener grupowy treningu zastępowania agresji (ART)
 • urlop!!!
MARZENA KOPÓWKA- SKRZECZ

 • specjalista terapii uzależnień