Zasady korzystania z usług

  1. Rozpoczęcie terapii poprzedza pogłębiony wywiad (najczęściej z psychologiem) lub diagnoza, weryfikująca czy dziecko rzeczywiście zmaga się z dysfunkcją.
  2. Diagnoza jest przekazywana rodzicom/opiekunom w formie pisemnej.
  3. W trakcie zajęć terapeutycznych rodzice/opiekunowie – przebywają poza salą terapeutyczną. Jeżeli zachodzi potrzeba uczestniczą w zajęciach.
  4. Wymogiem uczestnictwa w zajęciach integracji sensorycznej jest posiadanie stroju sportowego. Obowiązuje zmiana obuwia.
  5. Ćwiczenia mogą także odbywać się boso (lub w skarpetkach).
  6. Terapeuta będzie na bieżąco udzielał rodzicom/opiekunom informacji o wpływie terapii.