Terapia ręki

Na co dzień nie pamiętamy o tym, że ręka to wyspecjalizowany narząd, który spełnia wiele istotnych dla nas funkcji. Przede wszystkim jest bardzo silnym narzędziem, dzięki któremu możemy podnosić, dźwigać, chwytać czy popychać, ale również pozwala nam na wykonywanie bardzo precyzyjnych ruchów, takich jak pisanie, kolorowanie.

Wszystkie te funkcje sprawiają, że odpowiednia sprawność rąk w dużym stopniu decyduje o naszym codziennym poziomie funkcjonowania.

Ponadto praca nad czuciem oraz sprawnością rąk przyczynia się również do pobudzenia ośrodka w mózgu odpowiedzialnego za mowę, co ma ogromne znaczenie podczas pracy z dzieckiem, u którego występują problemy z mową.

Terapia ręki obejmuje ćwiczenia:

 • sprawności ruchowej całej kończyny górnej
 • napięcia mięśniowego ręki i dłoni
 • kształtowanie prawidłowego chwytu
 • sprawności manipulacyjnej rąk
 • motoryki małej
 • koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • sprawności manualnej oraz grafomotorycznej
 • utrzymania prawidłowej postawy
 • czynności samoobsługowych

Dla kogo terapia ręki?

Dla dzieci, które:

 • nie lubią rysować, kolorować
 • mają kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązanie sznurowadeł, zapinaniem guzików
 • kreślą niedokładne linie, litery, szlaczki,
 • nieprawidłowo trzymają w dłoni ołówek
 • mają problem z koordynacją wzrokowo – ruchową

Zajęcia mają atrakcyjną dla dzieci formę z wykorzystaniem różnorodnych technik, w tym elementów arteterapii oraz Integracji Sensorycznej oraz pomocy terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb.