Trening Zastępowania Agresji (TZA) Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Trening Zastępowania Agresji (TZA)

Trening Zastępowania Agresji (TZA) – metoda pracy grupowej, przeznaczona dla osób mających problem z kontrolowaniem złości i agresji. Uczy nowych zachowań, adekwatnych do sytuacji wcześniej wywołującej frustrację i gniew. Pozwala  spojrzeć na przyczyny zachowań agresywnych, odbudowuje deficyty umiejętności społecznych i jako metoda może być realizowany w różnych grupach wiekowych.

Metoda opracowana w USA przez profesora  Arnolda Goldsteina, przeniesiona na grunt polski przez E.J. Morawskich.

W ramach Treningu:

    I. Trening Kontroli Złości
    II. Trening Umiejętności Społecznych
    III. Treningu Wnioskowania Moralnego

Efekty Treningu Zastępowania Agresji:

  • wzrost kontroli nad agresją, zmniejszenie ilości zachowań agresywnych
  • wzrost poczucia własnej wartości
  • poprawa komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi
  • adaptacja do bycia w grupie

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.