Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera

Stosowana Analiza Zachowania/Terapia behawioralna to metoda kompleksowa tzn. wpływającą na wyrównywanie deficytów rozwojowych wszystkich sfer.

Kompleksową terapię rozpoczynamy od eliminacji zachowań trudnych poprzez:

  • umiejętności skupienia uwagi,
  • umiejętności naśladowania
  • umiejętności wzrokowo-przestrzenne
  • umiejętności związane z mowa bierną
  • umiejętności związane z mowa czynną
  • umiejętności szkolne
  • umiejętności społeczne związane z zabawa aż do umiejętności związanych z samoobsługą, tak ważną w życiu dorosłym.

Stosowana Analiza Zachowania/Terapia behawioralna zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem u dziecka zachowań deficytowych- pożądanych oraz redukcją zachowań występujących w nadmiarze, generalizowaniu i utrzymywaniu efektów terapii.

Wysoka skuteczność terapii wynika z faktu, że nie jest to oddziaływanie oderwane od nauki i podsycane jedynie życzeniowym myśleniem. Jest to terapia, która poparta jest badaniami i doświadczeniami praktycznymi, które zbierane są przez ponad pięćdziesiąt lat.

Stosowana Analiza Zachowania/Terapia Behawioralna może być źródłem konkretnych wskazówek dla tych, którzy szukają najwyższej jakości interwencji dla uczniów z autyzmem, którzy szukają odpowiedzi na pytania: „dlaczego” zachowania trudne występują, jak uczyć i czego uczyć. Jak uczyć, a nie tylko opiekować się? Opiera się na zindywidualizowanym systemie motywacyjnym i tym, co jest najbardziej potrzebne i korzystne dla dziecka.