Regulamin korzystania z sali Integracji Sensorycznej

  1. Sala jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z Integracji Sensorycznej oraz różnego rodzaju aktywności zaplanowanych przez specjalistów pracujących w Centrum Diagnostyczno- Terapeutycznym NIEZAPOMINAJKA
  2. Przebywanie w sali dozwolone jest tylko w obecności terapeuty prowadzącego zajęcia.
  1. Odpowiedzialnymi za stan sali, sprzętów i urządzeń są terapeuci prowadzący w sali zajęcia z dziećmi.
  1. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
  1. Utrzymanie czystości sali, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.

Na terenie sali nie wolno spożywać posiłków, pić napojów.