Regulacja opłat

Centrum NIEZAPOMINAJKA dopuszcza dwie formy opłaty za usługi:

 1. Prosimy o uregulowanie płatności przed wizytą przelewem na konto
  ING Bank Śląski S.A. Nr: 69 1050 1894 1000 0092 5881 5159
   (co najmniej 24h przed zajęciami)

lub

 1. wpłatę bezpośrednio przed zajęciami.
 2. W przypadku nieuregulowania należności – dziecko/ dorosły nie zostanie przyjęty przez terapeutę.
 3. Należy jak najszybciej powiadomić terapeutę o każdej planowanej nieobecności.
 4. Brak informacji o nieobecności (lub udzielenie jej w dniu spotkania) wiąże się z utratą opłaty za konkretne zajęcia. Odrobienie ich w innym terminie jest wtedy niemożliwe.
 5. Odwołane wcześniej zajęcia odrabia się w dogodnym terminie lub – w przypadku jego braku – odpowiednio zmniejsza się opłatę za kolejny miesiąc terapii.
 6. Zajęcia odwołane przez terapeutę odrabiane są w innym dogodnym terminie. W sytuacji jego braku, odpowiednio zmniejszona zostaje opłata za kolejny miesiąc terapii.
 7. Rodzice dzieci i młodzieży uczęszczającej do NIEZAPOMINAJKI mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach/ warsztatach. Spotkania prowadzone są przez psychologa oraz specjalistów .