Pierwsza wizyta w Niezapominajce

Podczas pierwszej wizyty specjalista przeprowadza pogłębiony wywiad z klientem (w przypadku osoby dorosłej) lub rodzicami
(w przypadku dziecka) i przedstawia im możliwości dalszej pracy nad problemem.
W przypadku osób dorosłych I spotkanie odbywa się z terapeutą uzależnień lub psychologiem (w zależności od zgłoszonego problemu).

Rodziców prosimy o zabranie na pierwszą konsultację dokumentacji dziecka (np. opinia, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zeszyty, prace plastyczne, inne ważne dokumenty). Wszystko to, co uznają Państwo za ważne dla prawidłowej oceny rozwoju dziecka.