Niezapominajka od środka

Sala terapii integracji sensorycznej, rehabilitacja

NIEZAPOMINAJKA  została wyposażona w specjalistyczny sprzęt integracji sensorycznej oraz pomoce terapeutyczne na najwyższym poziomie. Różnorodność produktów, jakie składają się na pomoce do integracji sensorycznej sprawia, że możliwe jest kompleksowe oddziaływanie terapeutyczne.

Sprzęt posiada deklarację zgodności WE, atest higieniczny, deklarację  zgodności – wyrób zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej.
Sala jest przestronna, co pozwala na komfortowy i bezpieczny udział w terapii integracji sensorycznej.
Zajęcia przyjmują formę zabawy ruchowej oraz różnorodnych i atrakcyjnych zadań.

Sala terapeutyczna

Zajęcia odbywają się indywidualnie. Pomieszczenie do terapii zostało przystosowane, aby dzieci i młodzież czuły się tam przede wszystkim bezpiecznie. Jasne kolory, specjalistyczne pomoce terapeutyczne pozwalają na kompleksowe oddziaływania. Pracujemy między innymi korzystając z kompletnego programu terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 1 do 4 lat oraz od 3 do 5 lat.

Gabinet logopedyczny