Cennik

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
*wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
bezpłatnie
Terapie współfinansowane ze środków PFRON
*wymagane orzeczenie o niepełnosprawności
bezpłatnie
Rehabilitacja dzieci i młodzieży od 50 zł do 80 zł
Terapia integracji sensorycznej 70 zł
Terapia behawioralna dzieci i młodzieży
z autyzmem i Zespołem Aspergera
 
70 zł
Terapia logopedyczna
*możliwość konsultacji neurologopedycznej w środowisku domowym (cena ustalana indywidualnie)
70 zł
Badanie psychologiczne - Skala inteligencji SB5: 200-250 zł
Czytam, piszę, liczę
- warsztaty dla dzieci w wieku 5-7  lat
Grupowe- 3- 4 osoby
cena uzależniona od liczby osób
Pomoc psychologiczna 100 zł
Terapia ręki 70 zł
Terapia pedagogiczna 70 zł
Terapia uzależnień  100 zł
Terapia taktylna
 
70 zł
Diagnoza integracji sensorycznej 300 zł 
Diagnoza logopedyczna 100 zł 
Trening umiejętności społecznych

 

Grupowe- 4- 6 osób
cena uzależniona od liczby osób
Trening umiejętności społecznych z wykorzystaniem klocków LEGO
Grupowe- 4- 6 osób
cena uzależniona od liczby osób
Trening zastępowania agresji Grupowe 4- 8 osób
cena uzależniona od liczby osób
 
Warsztaty profilaktyczne  Cena ustalana indywidualnie
Szkolenia Cena ustalana indywidualnie